En närmare gemenskap


Vi tror att nära ochkärleksfulla relationer ska genomsyra allt församlingsliv. Bibelnberättar om att dom troende är som lemmar i en kropp, i Kristi kropp. I församlingen har vi hemgrupper, dessa ärmindre grupper om max ca 15 personer. Tanken är att alla skall ha en närmare litemindre gemenskap. Varje vecka möts vi i de olika hemgrupperna till gemenskap, samtal,fika, bön och förbön, vanligtvis på onsdagskvällar.

Att ha gemenskap är ett grundläggande mänskligt behov. Närvi kommer till tro på Jesus blir vi inte bara Guds barn vi får syskon också, viblir medlemmar i en familj. I hemgruppen blir vi nära vänner och kan stödja ochhjälpa varandra. Där kan vi vara äkta och bygga nära och äkta gemenskap. Bibelntalar om att vara barn i tron, ungdom i tron och vuxen i tron. I gemenskapen medandra kan vi stödja varandra och utmanas att växa och utvecklas.

Det är naturligt att en familj växer, så också hemgruppen. Närvi blir fler än ca 15 personer så delar vi oss och så föds en ny hemgrupp, på detsättet blir det plats för nya. Hemgruppen är mycket viktig förden troendes liv och tillväxt och inte minst för den som är ny i tron.

Är du intresserad av att gå med i en hemgrupp?
Maila eller ring oss! (Se Kontakt.)