Språkcafé

Vårt språkkafé är anpassat för den som inte kan svenska eller talar lite svenska. I en varm gemenskap pratar vi och lär oss vardagssvenska vanligtvis på

Månd - Tors kl: 10.00-13.00

Kontakta Barbara för info vid uppstart 0704-279221