Cornerstone!

Cornerstone är Pingst Ungdomsgrupp i Falkenberg. fredagkvällar (jämna veckor) har vi roliga aktiviteter/tävlingar, fika och gött häng på schemat. Dessutom har vi också en samling då vi kommer inför Gud i bön och lovsång samt att någon ledare eller annan berättar om erfarenheter kring livet med Jesus, presenterar någonting som står i Bibeln eller på något annat sätt samtalar om vad det innebär att vara Jesu lärjunge här på jorden.

För mer information, ta gärna kontakt med mig!

Hälsningar

Elsa 076 392 96 47

Vi som är ledare för Cornerstone vill:
- genom att vara goda förebilder visa på vår tro.
- se, bekräfta och älska ungdomar i Falkenberg.
- att tron på Jesus får bli en naturlig del i ungdomars liv.
- att ungdomar i Falkenberg ska få upptäcka glädjen i att tro på Jesus Kristus

Ungdomar