Lovsång och tillbedjan

Lovsång och tillbedjan är en central del i alla församlingar. Såväl under våra gudstjänster liksom under bönesamlingar och hemgrupper är lovsången återkommande. Lovsång skiljer sig från annan musik på den punkten att fokuset ligger bortom det vi kan se, med riktning mot Gud.

I församlingen har vi ett flertal musiker som turas om att leda lovsången under våra samlingar. Men trots att dem är duktiga på det de gör, så handlar det inte om vad som händer framme på scenen, utan deras främsta uppgift är att hjälpa församlingen att öppna upp sina hjärtan för Gud, genom att leda sånger och musik som alla kan följa med i.

Vi tror att lovsången är mycket viktig för din relation med Gud och vår förhoppning är att du ska känna dig välkommen att delta i den när du är hos oss.