Ekumenisk Gudstjänst 31/3 kl. 10.00 i Falkenbergs Kyrka

Nu på söndag 31/3 är det Ekumeniska samlingar
Kl. 10.00 Ekumenisk Gudstjänst med nattvard, i Falkenbergs kyrka, mingelfika efteråt
Kl. 12.00 Sopplunch i Kyrkans Hus
Kl. 12.30 Min vän är muslim, föredrag av Jonas Lidén, lärare, i Kyrkans Hus. Arr: Pingstkyrkan, Tullbrokyrkan och Svenska kyrkan

Publicerat den 25 mars