Du är här:Start > Verksamhet > LP-kontakten

LP-kontakten Falkenberg


Välkommen att hälsa på oss i vår lokal på Sandgatan 20 i Falkenberg, (samma fastighet som Pingstkyrkan.)

Ehwa, Berit, Monica

Öppettider:

Måndag, onsdag och Torsdagar

08.00-12.00 ,ef fältarb.

Tisdagar och Fredagar fältarbete.

Telefon: 07272 10827


Kalender


Vår verksamhet

LP Kontakten är en social verksamhet på kristen grund med Pingstkyrkan i Falkenberg som huvudman. Verksamheten har separat ekonomi och egna styrdokument. Kontakten vänder sig till människor främst i Falkenbergs kommun som har skiftande sociala problem såsom missbruksproblem, psykisk ohälsa,långtidsarbetslöshet, tidigare missbruksproblem mm.

Arbetet bedrivs i öppen miljö där alla är välkomna oavsett livssituation och social status. I dagsläget är det två personer som är halvtidsanställda och två personer arbetar frivilligt halvtid dessutom finns ett stort antalfrivilligarbetare. Tillsammans med andra goda krafter i samhället vill vi samverka till att människor i målgruppen blir hjälpta och upprättade till ökad livskvalitet.


LP Kontakten är en del av LP Verksamheten i Sverige www.lp-verksamheten.nu,det finns idag ca 60 kontaktcentra. Vid ett flertal behandlingshem runt om ilandet bedriver LP Verksamheten missbrukarvård på kristen grund där det erbjuds rehabilitering för män, kvinnor, par och familjer.


Verksamheten erbjuder:

  • Gemenskap i dagverksamhet måndag, onsdag, torsdag, hit kan människor komma, ta en fika och möta medmänsklighet, gemenskap och värme.
  • Tisdagar, fredagar uppsökande arbete, hembesök, sjukbesök mm. till människor i kontaktnätet.
  • LP möten
  • Debora ( kvinnogrupp ) Tisdagar.
  • Rådgivning och samtalsstöd.
  • Sysselsättning enligt LOV
  • Filmvisning och utflykter
  • Sommarläger, vi deltar på LP:s nationella sommarläger

Visionen

Tillsammans med andra goda krafter skall vi verka för en kraftig minskning av drogmissbruk och social utslagning i Falkenbergs kommun.


Målsättningen

Målsättningen är att med den kristna tron som grund ge en andlig och social hjälp till ett drogfritt och normalt fungerande liv.


Värderingarna

Alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, ras, religion, livssituation och social status.


Varje individ ses som värdefull och omistlig i den mänskliga gemenskapen -ingen är "hopplös".


Alla människor har gåvor och förmågor som är ämnade att blomma ut och bli till glädje och nytta för andra och för det egna välbefinnandet.


LP-verksamhetens erfarenhet är att när socialt och andligt arbete går hand i hand leder det till en positiv förändring för hela människan.