Gudstjänster och mötenSöndag

Varje söndag kl 11.00 har vi gudstjänst i vår lokal på Sandgatan 20.

Vi firar Gudstjänst för att Gud är på riktigt och för att Han är värd vår uppmärksamhet: Därför börjar vi våra Gudstjänster med att vi sjunger sånger av tillbedjan till Honom! Någon predikar berättar om vad Gud säger till oss ur Bibeln. I slutet av Gudstjänsten finns möjlighet att respondera i form av bön, lovsång, förbön & samtal, att möta Gud!

Under Gudstjänsten är det också information om händelser, samlingar och gemensam bön för olika böneämnen. Vi har också insamlingar till arbetet vi har med att sprida kunskapen om vem Jesus är och till olika sociala insatser både i Falkenberg, Sverige och i vårt internationella arbete. Gudstjänsten avrundas med att man är välkommen upp till vår församlingsvåning för fika och umgänge.

Första söndagen i varje månad har vi nattvard under gudstjänsten.

Gudstjänst