Vi tror på en verklig GudVi tror...

... att Bibeln ska vara grunden i allt församlingsliv och att alla iförsamlingen har en bönetjänst.

... att var och en i församlingen bör ha enhelhjärtad längtan att växa och mogna som Jesu lärjunge och att alla i församlingen har gåvor bland annat genom vilka de ärämnade att tjäna Gud och varandra.

... att nära och kärleksfulla relationer skagenomsyra allt församlingsliv och att församlingen är helt beroende av denhelige Andes närvaro, kraft och gåvor.


... att de andligt förlorade och de svaga ärviktiga för Gud och därför ska de

vara viktiga för oss. (T.ex. missbrukare, barn till missbrukare, sjuka o.s.v.)


Vill du vara med?

Ovanstående är sådant som man som församlingsmedlem ställer sig bakom i samband med att man går med i församlingen. Vi genomför troendedop och tror på att dopet är någonting man själv måste välja att genomföra för att sedan kunna leva efter.

Vill du gå med i vår församling? Ta kontakt med Magnus under fliken Kontakt.