Församlingen


Paulus, en av författarna i Bibeln, beskriver församlingen som en kropp som består av olika delar. En fot är inte det minsta lik ett öra. De har olika form, olika funktion och är placerade i helt olika ändar av den mänskliga kroppen. Men de är inte desto mindre delar av samma kropp. På samma sätt är det med församlingen.* Vi är inga perfekta människor. Vi är inte ens bättre än någon annan. Vi är varken mer eller mindre mänsklig än någon annan, men vi har satt vår tro till en Gud som är så oändligt mycket större än någon av oss.

Vi är människor i olika åldrar, barn, unga, gamla, medelålders - rubbet. Vi bär alla på olika erfarenheter och har alla olika berättelser med oss i bagaget. Vi är helt enkelt olika människor. Men med ett gemensamt mål: Att få se Guds kraft och Jesu ord verka i vår stad och ut över Sverige och världen.


*Se 1 Korinthierbrevet 12