Pastor och föreståndare

Magnus Fransson, 0346-108 00, 070-358 30 05

Samtalstjänst:

Maiken:,073-682 01 73
Ingrid, 070-940 46 93

Ungdomsledare

Simon
Vanessa

ungdom@pingstfalkenberg.se

LP-kontakten:

Föreståndare Ehwa Fransson: 072-72 108 27

Youtube

Facebook