Mission på Afrikas horn

Under ca 10 år har vi bedrivit verksamhet för fattiga barn i östra Etiopien genom ledarparet Haylachew Taye och Elisabeth Tegene som gör ett fantastisktarbete tillsammans med evangelister och medarbetare.

2007 startadesen förskola i Jijiga där arbetet har utvecklats väl. Efter ca ett år komErikshjälpen med i bilden och tillsammans driver vi förskolan som i dagslägethar 40 barn. Efter hand har arbetet med barn vuxit. När barnen går ur förskolanhjälper vi dom vidare genom stödprogram; skolavgifter till skola, hembesök,stöd och rådgivning, matpaket, kläder, mm. för att ge dom fortsatt hopp!

Inuläget stöder vi barn på orter. I Jijiga har vi 85 barn och i DireDawa ochBabile har vi 20 barn på respektive ställe, totalt 125 barn. Målgruppen är barnsom har svåra hemförhållanden pga. föräldralöshet, fattigdom, drogmissbruk, HIV/aidsoch andra sjukdomar etc. Barnen som får hjälpen är dom som behöver det mest,dessa hittar vi i samverkan med lokala organisationer. Barn får en chans ilivet och genom barnen kommer vi in i övriga familjen/anhöriga med råd och stödpå olika sätt. Detta ger en öppen dörr att presentera den kristna tron.

Arbetetär förankrat i lokala församlingar. Evangelisterna på dom olika orterna ärkopplade till arbetet. Arbetet ger mycket god frukt, barnen får en chans i livet, det ger respektfrån föräldrar/anhöriga och övriga samhället. Barnen, anhöriga/familjer berörs avevangelium i praktiken. Vi ser ständigt nya ringar påvattnet och många människor får av Jesus ett förvandlat liv i ettmuslimdominerat område. Kostnaden för ett barn ligger i nuläget på ca 2400SEK/barn och år. Arbetet går under namnet "Ministry of Love @ DICCKO" i Etiopien.

Dukan stödja missionen! Du får löpande information om arbetet somskickas ut fyra gånger per år!

1. Stödprogram för barn skolgång, mat, kläder, hembesök och stöd. kostnaden för ett barn är 200:- per månad.

2. Stödja evangelister för ca 1200:- per månad underhålls en arbetare.

3. Stödja ledarträning för nationella ledare.

Swish:123 100 80 69 eller Bankgiro:405-3591

Märk gåvan med "Barn," "Evangelister" eller "Ledarträning."