Påskens samlingar och möten

Påsken är den Kristna trons allra största händelse och högtid! Utan Påsk inget hopp, ingen tro, inget evigt liv och gemenskap med Jesus! Skärtorsdag "Getsemanekväll" kl. 18.30-19.30, med nattvard, bibel lovsång. Påskafton Lördag kl. 14.00 påskfest för alla anmälan, lista finns i kyrkan. Påskdagen Söndag Påskgudstjänst kl. 11.00

Publicerat den 31 mars