Ekumenisk Gudstjänst 22/4 kl. 10.00 i Fbgs Kyrka

Nu på söndag 22/4 firar kyrkorna i Falkenberg Ekumenisk gudstjänst med nattvard kl. 10:00 i Falkenbergs kyrka. Temat är "Vägen till Livet" och Daniel Åkerblad predikar. Det är Barnkyrkan för alla barn från 4 år och uppåt. Efter gudstjänsten är det mingelfika i kyrkan.

Publicerat den 20 april