Bön - tillsammans med församlingen

Bön är en central del av det kristna livet, dels privat men också tillsammans med församlingen. Därför samlas vi varje vecka för att be över stort och smått tillsammans.

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem."
Matt 18:20

Bönen är förlagd i våra lokaler på Sandgatan 20: Tisdagar kl 18.30


Bön