Pingst Falkenberg & Corona

Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer. I efterföljd avregeringens beslut 27/3 att begränsa allmänna sammankomster från 500 till 50personer är våra gudstjänster på söndagar kl. 11.00 fortfarande öppna förbesökare. Vi räknar antalet besökare och är noga med att med god marginal följabestämmelserna! Gudstjänsterna live sänds även via församlingens Facebook sida.

Vi vidtar försiktighetsåtgärder:

1. Våra värdar hälsar inte i hand och vi uppmanar alla gudstjänstbesökare attavstå handhälsning och kramar.
2. Vi uppmanar alla som uppvisar symptom, är sjuka, eller som varit i områdenmed mycket smitta att avstå från att besöka kyrkan.
3. Vi uppmanar personer i riskgrupper att vara försiktiga. Tveka inte attkontakta oss för stöd.
4. Vi räknar antalet besökare vid ingången och respekterar med god marginalregeringsbeslutet.

Rekommenderat personligt förhållningssätt:

1. Vi uppmanar att hämta information från statligamyndigheter och följa de instruktioner som där ges. Folkhälsomyndigheten gerinformation, finns även på www.1177.se
2. Omdu själv uppvisar symptom ska du följa de instruktioner du får när du ringer1177.
3. Om du besökt områden med omfattande smitta uppmanas du stanna hemma frånkyrkan två veckor efter hemkomst och såklart vara uppmärksam på egnasymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Inkubationstiden förcoronaviruset är 2-14 dagar enligt världshälsoorganisationen, WHO.

Generella tips på saker du kan göra själv för attundvika att smittor sprids enligt 1177.se

1. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan användahandsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
2. Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
3. Hosta eller nys i armvecket.
4. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
5. Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gällersärskilt om du behöver nysa eller hosta.
6. Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.