Du är här:Start > Verksamhet > Gudstjänst

Gudstjänster och möten


d

Söndag

Varje söndag kl 11.00 har vi någon form av gudstjänst i vår lokal på Sandgatan 20.

Första söndagen i varje månad har vi nattvard under gudstjänsten.

Upplägg

Såhär ser ett ungefärligt program för ett söndagsmöte i vår lokal ut (ordningen kan variera lite, men det är i princip dessa punkterna som är med):
- Mötesledaren hälsar välkomna och informerar om saker som har hänt i veckan samt vad som händer i veckan som kommer.
- Kollekt eller liknande insamling till församlingens arbete eller något speciellt ändamål.
- Lovsång & tillbedjan (se mer under rubriken Lovsång)
- Predikan/undervisning av någon i församlingen eller gäst utifrån.
- Eftermöte med lovsång och bön med möjlighet att få förbön, d.v.s. hjälp att be för någonting speciellt, eller bara för livet i allmänhet.

Efter mötet

Gudstjänsten avrundas med att man är välkommen upp till vår församlingsvåning för fika och umgänge.

Gudstjänst