Samling torsdag 7/2 kl. 18.30 Vision & målsättningar

Samling på temat "arbetare till skörden" på torsdag kl 18.30 vi delar Vision och målsättningar för 2019 samtal och fika.

Publicerat den 1 februari