Möteshelg med Haylachew Taye Etiopien 27-28/11

Haylachew Taye Etiopien besöker församlingen för möten 27-28/11, Haylachew är mycket välbekant med församlingen, han och hans hustru Elisabeth leder ett stort missionsarbete i östra Etiopen mm, Haylachew är en uppskattad förkunnare och Herrens tjänare som förmedlar mycket gott från Herren. 

Publicerat den 11 november