Morgan Carlsson 28/8 kl 16 & 19

Morgan Carlsson besöker oss lördag 28/8 med möten kl 16.00 & 19.00 det kommer att bli mycket intressanta samlingar med undervisning, förbön till helande! Arrangeras tillsammans med Bön över samfundsgränserna!  

Publicerat den 23 augusti