Gudstjänst Andra Advent 6/12 kl. 11.00

Magnus Fransson predikar från Matt 25:1-13 om dom 10 jungfrurna, "Jesus kommer tillbaka, är du förberedd?" ungdomar leder lovsång och nattvardsfirande! Endast Webbsänd Gudstjänst via Youtube/Facebook

Publicerat den 1 december