Anita Barker Andersen 30/9 kl. 18.00 och 1/10 kl. 11.00

Författaren och evangelisten Anita Barker Andersen besöker församlingen för helande möten lördag 30/9 kl. 18.00 och söndag 1/10 kl. 11.00 Välkomna med förväntan på vad Jesus skall göra denna helg! 

Publicerat den 4 september